In eerdere berichtgevingen – zie het Vogeljaar 55(2) en het Vogeljaar 56(6) – is melding gemaakt van een zich vestigende populatie van ontsnapte Senegalpapegaaien ofwel ‘Bonte Boertjes’ Poicephalus senegalus (L.) in Voorburg. In 2008 was de vrij vliegende populatie aangegroeid tot acht exemplaren. Interessant om te volgen was dus het verdere verloop ten aanzien van de slaapplaatskeuze bij een groeiende populatie. Ook was het de vraag of de eerste jongen in 2010 deel zouden nemen aan het broedproces. Zoals eerder vermeld bestond de groep uit twee families. Zie Tabel 1 voor de samenstelling en leeftijden van de jongen. Na twee maanden zijn er op de gezamenlijke slaapplaats van deze Senegalpapegaaien nog maar zeven papegaaitjes aanwezig.