Wanneer in mei van dit jaar de Club van Nederlandse Vogelkundigen (CNV) honderd jaar bestaat, is het bereiken van dat jubileum zeker de verdienste van Peter C. Meijer, de huidige voorzitter. Want toen de Club na de gepasseerde kwarteeuw allure, aanzien en autoriteit prijsgaf, was het sinds zijn aantreden in 1992 vooral hij die – op eigen wijze – erin slaagde het bestaan te prolongeren. Opgericht in 1911, leidde de Club tot 1956 een zelfstandig bestaan. Toen kwam het tot een fusie met de Nederlandse Ornithologische Vereniging. De gesprekken hierover waren al kort na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Vanaf 1 januari 1957 gingen beide verder als Nederlandse Ornithologische Unie, de nog steeds bestaande NOU dus. Vrees dat door opgaan in de Unie de Club zijn eigen gezicht zou verliezen, was één van de redenen dat de fusie niet wilde vlotten. Door binnen de Unie als aparte afdeling door te gaan, hoopten leden en bestuur het gezellige karakter van de clubbijeenkomsten en -excursies te behouden.