Johan Stuart van Landschap Noord-Holland laat beheerder Niels Overweg aan het woord over de ontdekking dat Roerdompen ook wegtrekken. Dat dachten wij niet direct, maar de eerste de beste Roerdomp die ooit een zender kreeg, dook begin november 2010 op in de westelijke Sahara. ‘Ongelooflijk,’ meldt beheerder Niels Hogeweg van Landschap Noord-Holland. Volgens alle gangbare handboeken gelden Roerdompen in Nederland als ‘standvogels’, maar dat blijkt niet waar te zijn. ‘Het zijn echte trekvogels! Alleen hadden we dat nooit gezien, want ze vliegen vooral ’s nachts.’ Johan Stuart schrijft verder: ‘De Roerdomp behoort tot de meest bijzondere broedvogels van het Ilperveld. Kosten noch moeite worden gespaard om het schuwe neefje van de Blauwe Reiger voor uitsterven te behoeden, maar over zijn geheimzinnige bestaan in het rietland wisten natuurbeheerders nog maar weinig.’ Daarom kregen dit voorjaar vier Roerdompen – drie mannetjes en een vrouwtje – een lichtgewicht zendertje mee. Het eerste mannetje vloog zich snel dood tegen hoogspanningsdraden. De zender van het tweede mannetje werkte niet goed en nummer drie bleef rustig in het Ilperveld. Het gezenderde vrouwtje Elly trok al snel, nadat haar nest door een Vos was leeggeroofd, weg uit het Ilperveld. Half augustus kwamen ineens signalen van haar zender uit Noord-Frankrijk. Na elf september bleef het stil. Beheerder Hogeweg vertelt: ‘Begin oktober heb ik twee weken vakantie opgenomen om erachteraan te gaan. Ik heb een TomTom waarin je GPS-coördinaten kunt intoetsen. Dan volg je het spoor van de Roerdomp dwars door akkerbouwgebieden naar bijvoorbeeld een oude kleiput die als pleisterplaats dient. Ook streek ze neer bij een waterplasje midden in een dorp. Muizen en kikkers zijn een voorwaarde om te pleisteren. Hoe ontdekt ze dat vanuit de lucht? Die beesten zijn blijkbaar heel efficiënt. Zo heb ik alle pleisterplaatsen in Normandië opgezocht, alle stops vanwaar we zendersignalen hadden gekregen.’