Dat 2011 is uitgekozen tot het jaar van de Boerenzwaluw, vind ik keitof voor deze bode die elk jaar een nieuwe lente aankondigt. Spijtig genoeg is deze speciale aandacht ook echt nodig, want onze samenleving wordt gekenmerkt door een achteruitgang van zowel plante- als diersoorten. Ook de Boerenzwaluw heeft te lijden onder een duidelijke achteruitgang. De Boerenzwaluw is een typische trekvogel en de soort wordt niet alleen bedreigd in zijn broedgebied maar heeft het ook moeilijk in zijn overwinteringsgebied. Niet voor niets noemde ik al onze zwaluwen in mijn zwaluwenboek ‘dapper, frivool en bedreigd’ (De Laet 2010).