Voor een trekvogel is het broedgebied per definitie verschillend van het wintergebied. Daartussen kunnen duizenden kilometers liggen. Het is dus niet zo vanzelfsprekend dat trekvogels in het wintergebied kunnen anticiperen op klimaatsveranderingen in het broedgebied of omgekeerd.