In de periode 1993-2004 is landelijk ringonderzoek naar de Boerenzwaluw verricht. Eén van de zes regio’s waar dat plaatsvond was Twente. Tot en met 1999 werd er het zogenaamde Boerenzwaluw Project Nederland uitgevoerd. Aansluitend daarop werd tot en met 2004 het Euring Swallow Project gerealiseerd. In de regio Twente werd op negentien projectboerderijen onderzoek gedaan. Bij deze onderzoeken werden zoveel mogelijk oudervogels gevangen om inzicht te krijgen in overleving, plaatstrouw en dispersie van de jongen. Tevens werden alle nesten gevolgd en gegevens vastgelegd in een database over eileg, uitkomst en uitvliegen. Ook werd het aantal mislukte legsels genoteerd. Indien bekend werd ook de oorzaak daarvan geregistreerd. Eén van de oorzaken van het mislukken van legsels was predatie door uilen.