Hoewel vogelbeschermers al ruim voor de jaren zeventig van de vorige eeuw veronderstelden dat de stand van de boerenzwaluwpopulatie afnam, leidde dit niet tot beschermingsacties en extra aandacht. Op de Rode Lijst die in 1985 verscheen was de soort steeds nog niet opgenomen. De motivatie hiervoor was, dat er onvoldoende kwantitatieve gegevens over de achteruitgang beschikbaar waren om opname in de lijst te rechtvaardigen. Ook nadat in 1996 afname werd bevestigd (Bakker et al. 1996) was dit kennelijk geen aanleiding om iets te gaan ondernemen. Men meende dat het zo’n vaart niet zou lopen; er vlogen immers overal vlogen nog Boerenzwaluwen rond? Bij de tweede Rode Lijst in 2004 staat de Boerenzwaluw vermeld in de categorie van gevoelige soorten. Hiertoe behoren vogels die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen, maar nog wel algemeen zijn.