Boerenzwaluwen zijn altijd een vertrouwd beeld geweest in de nabijheid van mensen. Zoals wel vaker voorkomt bij een nauwe relatie tussen mensen en natuur is die verwevenheid terug te vinden op diverse plaatsen. Zij speelde nogal eens een rol in oude geschriften en op symbolen en afbeeldingen die betrekking hebben op orakels. Ook in diverse sagen, legenden, volkswijsheden en -namen, geneeskunde en aardrijkskundige aanduidingen duikt de Boerenzwaluw op. In uitingen van talloze gedichten komt zijn naam voor.