Wie kent niet het spreekwoord ‘Eén zwaluw maakt geen zomer’? Kijken we er niet allemaal naar uit dat deze vogeltjes in de lente weer worden gesignaleerd? Over welke zwaluw hebben we het dan? Eerlijk gezegd weet ik dat niet honderd procent zeker, maar ik denk dat het om de Boerenzwaluw gaat, omdat die van de drie ‘echte’ zwaluwsoorten als eerste weer in ons land terugkeert. De relatie tussen het verschijnen van de zwaluwen en de lente wordt verbeeld op een Engelse poststempel uit 1995. In de loop van maart tot in mei toe komen Boerenzwaluwen vanuit hun winterkwartieren in het zuiden van Afrika weer in ons land aan. In deze bijdrage zal het vooral over deze soort gaan. De voorhoede bestaat uit enkele snelle jongens, maar de rest zal niet lang op zich laten wachten.