Onlangs ontvingen wij het bericht, dat Jan Albers op 22 juni 2011 onverwacht thuis was overleden. Jan Albers is 89 jaar geworden. Vanaf de oprichting is hij actief betrokken geweest bij het Vogeljaar. Als oprichter, redacteur en als voorzitter van de Stichting Het Vogeljaar. Jan had al belangstelling voor vogels vanaf zijn elfde jaar. Hij trok regelmatig met een schoolvriendje het veld in. In die tijd maakte hij ook kennis met de bekende Zaanse vogelfotograaf Nol Binsbergen. Door Nol Binsbergen raakte Jan helemaal in de ban van vogels. Enkele jaren later richtte Jan samen met enkele vogelvrienden een vriendenclub op, die zich bezighield met onder andere natuurstudie en in het bijzonder met het vogelleven in en om de Zaanstreek. Naast het verzamelen van gegevens over alle in de Zaanstreek voorkomende vogelsoorten vonden zij het ook hun taak behoren om het rapen van eieren en het verstoren van nesten te voorkomen.