Hoe lang zullen we nog kunnen genieten bij de aanblik van een Korhoen, zoals de korhen op de foto van Edwin Winkel? Bij een telling op woensdag 20 april 2011 op de Sallandse Heuvelrug werden nog slechts vier hanen geteld. Dat waren er drie minder dan in 2010. In andere jaren betwijfelden de beheerders (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) of zij alle exemplaren hadden geteld, maar nu zijn zij er vrijwel zeker van dat die vier exemplaren ook het definitieve aantal voor 2011 is. Het aantal hennen is wel om en nabij gelijk gebleven. Er zijn maximaal negen hennen tegelijk gezien en in totaal wordt het aantal op twaalf geschat. De laatste drie jaar halen jonge vogels nauwelijks de eerste herfst, winter of verder. Het nestsucces schijnt bijna optimaal te zijn, maar vervolgens gaat het in de kuikenfase vrijwel zeker helemaal mis. Om effectieve maatregelen uit te kunnen voeren, moet men de oorzaken van de kuikensterfte onderzoeken. De beheerders en een bioloog die in het gebied onderzoek doet wilden daarvoor de hennen uitrusten met zenders. Daarvoor kregen zijn op 15 juni 2011 uiteindelijk toestemming van Gedeputeerde Staten.