Grondgaaien zijn merkwaardige vogels. Qua uiterlijk lijken ze wel wat op onze Gaai. Maar daar houdt de gelijkenis dan ook wel mee op. Grondgaaien leven in de woestijnen van Centraal-Azië en Iran. Ze zijn zeer schuw en moeilijk te observeren. Als ze benaderd worden vliegen ze niet op, maar geven er de voorkeur aan om weg te rennen. Het lichaam wordt horizontaal gehouden en met verbazingwekkend hoge snelheid huppelen en rennen ze over het zand, gebruikmakend van de dekking van zandrichels en bosjes. Voor je het weet ‘ben je ze kwijt’ en zijn ze in de wirwar van zand en bosjes verdwenen. Grondgaaien leven in kleine dichtheden in streken waar extreme hitte en koude elkaar dagelijks en ook over het jaar afwisselen. Het zijn standvogels die zich in leven houden door insecten, granen en kleine reptielen te eten. Met hun kromme snavel wroeten ze de grond om, op zoek naar voedsel. Ook halen ze zaden uit de uitwerpselen van dieren en recent is vastgesteld dat ze parkeerplaatsen bezoeken om daar door de mens achtergelaten etensresten tot zich te nemen.