Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben het jaar 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Een jaar lang staan zowel de Klapekster (wintergast) als de Grauwe Klauwier (broedvogel) centraal. Voor de Grauwe Klauwier is ook Stichting Bargerveen betrokken als partner. Elwin van der Kolk ontwierp een poster voor het project.