Op 26 november 2011 werd tijdens de landelijke Sovon-dag het boek ‘Eeuwbericht van de Club van Nederlandse Vogelkundigen’ gepubliceerd. Van deze uitgave zijn slechts 250 genummerde exemplaren gedrukt. Hoewel het boek dus slechts in een beperkte oplaag is verschenen, is de kwantiteit zeker niet vergelijkbaar met de kwaliteit. Het boek geeft een belangrijk deel van de geschiedenis van de ornithologie weer, vanaf het eind van de 19de eeuw tot het begin van de 21ste eeuw. Waar aanvankelijk de taxonomie en de fysiologie van de vogels belangrijke onderzoekszaken waren, kwamen daar in de loop der jaren de determinatie en de ecologie van de vogels bij.