Voor u ligt het 24ste Purperreigerverslag, waarin, zoals de titel al aangeeft, teruggeblikt wordt op het wel en wee van de kolonies in 2009 en 2010. Het eerste verslag (het Vogeljaar 31(4) 1983) handelde over de jaren 1980-‘82. Het is verheugend dat veel broedgegevens van de Nederlandse purperreigerpopulatie al dertig jaar zo gedocumenteerd konden worden. Dank aan allen die dit steeds weer mogelijk hebben gemaakt. Tabel 1 geeft weer het bekende overzicht van de Nederlandse kolonies. Broedgegevens die voor zich spreken en waarvan geen bijzonderheden zijn te vermelden, komen in de tekst niet aan de orde.