Lentevreugd is een gebied van ongeveer honderd hectare. Het grenst aan de oostelijke rand van het duingebied Berkheide en aan de noordkant van Rijksdorp. De oostkant van Lentevreugd wordt begrensd door de rijksweg N441 van Wassenaar naar Katwijk. In Lentevreugd is nieuwe natuur ontwikkeld. Bij aanvang van zo’n project zijn de verwachtingen over hoe landschap, flora en fauna zich zullen ontwikkelen hooggespannen. Nu, zes jaar later, is er de nieuwsgierigheid. Heeft het gebied de voorspelde ontwikkeling doorgemaakt? Hebben de plantesoorten, waar we op hoopten, zich daar inderdaad gevestigd en welke vogelsoorten hebben in Lentevreugd geschikte broedbiotoop gevonden? Om antwoorden te kunnen geven op dit soort vragen is de Werkgroep Berkheide (WGBH) in 2004 gestart met een onderzoek. In dit artikel bespreken wij de resultaten en richten we de spotlight op de avifauna van Lentevreugd.