Bij de bergpas Colle di San Zeno (Lombardije, Italië) vond in oktober 2011 een moordpartij plaats. Jagers schoten hier veel overvliegende Vinken, Kepen, Graspiepers en Appelvinken uit de lucht. Het Comité tegen Vogelmoord (Committee Against Bird Slaughter (CABS) heeft de moordpartij op video gezet en die op YouTube gepubliceerd (http:// www.youtube.com/watch?v =YvraTjbOdDo). Wie deze beelden bekijkt wordt onpasselijk van dit gedrag van mensen. Dat zoiets in Europa nog kan plaatsvinden, is onbegrijpelijk. Gedurende diverse dagen in oktober riskeerden leden van CABS en van de Bond voor de Afschaffing van Jagen (the League for the Abolition of Hunting (LAH) hun leven of een afgeschoten ledemaat door zich tussen de jagers te begeven. De jagers hadden met deze natuurbeschermers niets te maken. De situatie werd door één van de CABS-leden beschreven als surrealistisch. Elk uur werden er zo’n vijftienhonderd schoten gelost. Een enorm aantal vogels werd neergeschoten en kwam dood of gewond op de grond terecht. De dappere strijders kregen voortdurend hagelkorrels over zich heen. Dat dit nog kan!