In de stadsparken van Zoetermeer is de Grauwe Gans Anser anser tegenwoordig een talrijke broedvogel. Zo’n stadspopulatie is vrij uniek, omdat de Grauwe Gans van nature schuw is en in natuurgebieden broedt. Wij onderzochten of deze Grauwe Ganzen beïnvloed worden door hun tamme verwanten, de Soepganzen Anser anser forma domesticus. Het omgekeerde lijkt eerder het geval!