Op de terugweg van mijn vakantie in Frankrijk maakte ik een stop bij een benzinestation annex picknickplaats langs de tolweg A20, ter hoogte van Bolbec even voorbij Le Havre. Het was daar een komen en gaan van auto’s en mensen, van wie een aantal zich met etenswaren bezighield. Op de parkeerplaats scharrelde ook een familie Huismussen rond. Eén ervan trok mijn aandacht omdat die zich naar een geparkeerde BMW begaf en aan de voorkant bij de onderzijde van grille naarbinnen kroop. Daar bevonden zich enkele langwerpige sleuven van een paar centimeter hoog met daarachter de doorlopende onderkant van de grille. Op dat deel scharrelde de Huismus rond en deed zich kennelijk te goed aan insecten die daarin terecht waren gekomen. Na enkele minuten voegde hij zich weer bij het groepje soortgenoten, dat zich bij onze auto ophield en zich tegoed deed aan de gevallen kruimels. Het eten van doodgereden insecten is mij wel bekend van onder andere Spreeuwen, die zich daarvoor soms op de weg begeven en dit gedrag vaak met de dood moeten bekopen. Het foerageren bij een grille had ik nog nooit waargenomen en heb daarover in de literatuur ook niets kunnen vinden. D.A. Jonkers, Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum, e-mail: dickjonkers@tiscali.nl.