Het is voor vogelaars altijd leuk spechten te zien hakken. Zolang dat om het uithakken van nestholten in oude bomen gaat is dat prima. Soms gaan spechten ook wel eens andere objecten te lijf. Spechten die houten panelen op huizen te lijf gaan of die bijvoorbeeld niet weg te krijgen zijn van masten op de zeilboten in een jachthaven maken zich al snel minder populair. Op de website van YouTube is door een lid van Flora en Fauna Werkgroep Gelderse Poort een filmfragment geplaatst van een specht die huiszwaluwnesten sloopt ( http:// www.youtube.com/watch?v= UQf6wh2LG5g). Dat stelt vogelaars voor een dilemma. In rap tempo ruimde de specht een flinke kolonie van Huiszwaluwen op. In 2011 waren er 41 nesten. Bart Beekers die deze kolonie al jaren volgt vraagt zich af of de Huiszwaluwen nog wel een kans maken tegen het sloopwerk van de specht. Wat kan de oorzaak zijn? Misschien slechts hopen dat de specht na enige tijd minder behoefte aan voedsel heeft? Wilfried de Jong, die zch al langer inzet voor het beschermen van Huiszwaluwen, meldde ons dat hij wel eens had vernomen van predatie van huiszwaluwnesten door Gaaien, maar dat ook spechten zich aan deze nesten vergrijpen kunnen was nieuw voor hem. Wie heeft hier ervaringen mee? Wij zijn heel benieuwd of dit verschijnsel elders is opgemerkt. U kunt uw reacties sturen naar Wilfried de Jong, e-mail: wwwdejong@hotmail.com of naar de redactie.