‘Geen twee eieren zijn gelijk’ wordt wel eens beweerd. Of dit werkelijk zo is durf ik niet te zeggen. Zeker is in ieder geval dat er bij meeuweneieren een grote variatie bestaat in kleur, tekening, vorm en grootte. Wat dit laatste betreft kan het gaan om relatief kleine verschillen, maar er komen ook abnormaal kleine eieren voor, dwergeieren. Deze bevatten in de regel geen dooier en er kan dus geen kuiken uit komen. Tijdens het ringen van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen in de kolonies op de Maasvlakte en Europoort in 2010 vonden Hans Keijser en ik tot driemaal toe een dergelijk dwergei.