Bij het schrijven van artikelen is het zeer handig als er informatie te vinden is op internet. De NOU heeft vanaf 1932-’36 artikelen die in het Orgaan van de Club van Nederlandse Vogelkundigen stonden, digitaal beschikbaar gesteld. Vanaf 1937 werd het orgaan ‘Limosa’ genoemd en ook de inhoud van deze nummers zijn gedigitaliseerd en toegankelijk via de ‘iclkoud’. Hopelijk komen de Jaarberichten vanaf 1912 en de organen vanaf 1922 tot 1932 ook nog beschikbaar. Daar staat ook zeer interessante informatie in. Zie voor meer informatie: http:// nou.natuurinfo.nl/website/ of http:// nou.natuurinfo.nl/website/limosa/index.php.