Het wetenschappelijk bedrijf is volgens zijn aard voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe onderwerpen komen in de aandacht, andere zakken naar een minder prominente plaats. Omstreeks 1950 werd veel onderzoek gedaan naar de systematiek en het voorkomen van vogels. Variatie in bouw en kleur van vogels werd bestudeerd om aan de hand daarvan na te gaan hoe de verspreiding van soorten was verlopen na de grote klimaatsverandering door de ijstijden. Dit was vooral onderzoek aan geprepareerde vogels in museumverzamelingen. Later kwam studie van leefwijze en gedrag veel meer op de voorgrond. Wetenschap verlegt grenzen. Toch wordt ook in het terrein achter de opgeschoven grenzen onderzoek gedaan. Misschien minder spectaculair, maar net zo interessant. Bij deze ontwikkelingen speelt de Stichting P. A. Hens Memorial Fund haar rol. Deze stichting wil de moderne voortzetting bevorderen van onderzoek van vogelsystematiek en vogelverspreiding zoals dat door Hens en zijn tijdgenoten werd bedreven. Petrus Antonius Hens (1888-1971) was van 1917 tot 1953 burgemeester van Valkenburg-Houthem in Zuid-Limburg. Als bekwaam en enthousiast amateur ornitholoog was hij gedurende een halve eeuw de spil van de vogelstudie in de provincie Limburg. Hij heeft tweemaal (in 1926 en 1965) een avifauna van Limburg gepubliceerd. Hij steunde voor dit werk mede op de omvangrijke verzameling van vogels die hij had bijeengebracht en die zich nu bevindt in het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB Naturalis) te Leiden.