Dat een foeragerende Flamingo zijn snavel eigenlijk ondersteboven in het water houdt, daartoe in staat gesteld door de eigenaardige knik in de snavel, is een bekend feit. Tot onze verrassing verstaan Amerikaanse Huismussen dat kunststukje ook – met hun gewone mussesnavel nog wel. In The Cloisters, het museum voor Middeleeuwse Europese Religieuze Kunst in het uiterste noorden van Manhattan, in New York, bevindt zich een vierhoekige kloostergang die een binnenhof omsluit. Deze binnenhof is aan de bovenzijde open en vogels vliegen in en uit. Zo ook Europese Huismussen, afstammelingen van het ploegje dat rond de voor-vorige eeuwwisseling met succes in New York is uitgezet. Midden in het binnenhof staat een romaanse stenen fontein: het is een vierkante constructie waaruit op iedere hoekpunt een ijzeren buisje van een centimeter of vijftien steekt waardoor water naar buiten loopt.