In het Vogeljaar 59(5):252-253 stond onder de titel ‘Draagvlak’ een stuk van de hand van auteur Gerard Ouweneel waarin hij kanttekeningen plaatste bij het beleid van Staatsbosbeheer. Het stuk is geschreven als een aflevering voor de reeks van colums onder de naam ‘Vlerkenstreken’. Afleveringen van deze column zijn onder andere verschenen in het Vogeljaar en er zijn ook selecties gebundeld in een tweetal boeken. Gerard Ouweneel streeft ernaar in iedere aflevering wat humor, satire en emoties te verwerken. De opmerkingen in ‘Draagvlak’ over het beleid van Staatsbosbeheer komen – zoals altijd – geheel voor rekening van de auteur en geven zeker niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie van het Vogeljaar weer. Dat geldt voor alle stukken in het Vogeljaar, maar zeker in het geval van een column. Eén van onze lezers, de heer Ovaa, die zelf betrokken is bij een natuurbeschermingsorganisatie, stuurde ons een reactie omdat hij het in het geheel niet eens is met de opmerkingen die Gerard Ouweneel maakte over de wijze waarop Staatsbosbeheer de laatste jaren omgaat met zijn geliefde vogelplekken. Hieronder eerst de reactie van de heer Ovaa, gevolgd door een reactie op dat stuk van Gerard Ouweneel, Wij laten het aan de lezers over een oordeel te vellen.