Met belangstelling las ik het stukje over het foerageren van een Huismus in een autogrill in het Vogeljaar 60(3): 136. Ik heb dit zelf nog nooit waargenomen, maar herinner mij er wel eens iets over gelezen te hebben. Dat klopt ook, want ik heb het verschijnsel twee keer teruggevonden. In het Vogeljaar 47(5): 210 maakt C.J. Heij ook melding van een dergelijk gedrag. Hierbij ging het om Huismussen die vele malen op parkeerplaatsen in het centrum van Rotterdam auto’s opwachtten en daarna de dood gevlogen insecten van de grille afhaalden. In het Vogeljaar 154(5): 200 beschrijft dezelfde auteur deze waarnemingen nog een keer. Ruud Costers, e-mail: ruudcosters@hetnet.nl.