Naar aanleiding van het mislukken van het uitzetten van Zweedse Korhoenders ontspint zich half juli 2012 een discussie over het project waarbij geprobeerd wordt de Lepelbekstrandloper te redden. Arnoud van den Berg schrijft in een e-mail dat hij benieuwd is naar de pro’s en contra’s van het verzamelen van in totaal veertig eieren van de Lepelbekstrandloper in de laatste twee jaar (bij een wereldpopulatie van nog maar honderd paar). Deze eieren werden uitgebroed in Slimbridge (Engeland). De BBC berichtte hierover. Amoud schrijft verder: ‘Dat het een schande is dat deze soort in rap tempo is verdwenen, weten we wel en de oorzaken zijn eveneens min of meer duidelijk. Het betreft het inpolderen van waddengebieden in Korea en China. Het ontbreken van bescherming tegen verzamelaars en fotografen van de bezochte nesten en het gebruik van mistnetten voor de consumptie van steltlopers in wintergebieden, maar hoe en of we de soort voor uitsterven kunnen behoeden is een interessant punt, dat wellicht ook speelt bij onze laaglandkorhoenders’.