In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden juli en augustus 2012 in Nederlandse dag-, week- en huis-aanhuisbladen.