In het gebied van de agrarische natuurvereniging ‘De Eendracht’ in het Zuidelijk Westerkwartier van Groningen wordt sinds 2000 door een groep boeren collectief weidevogelbeheer gevoerd. De laatste jaren zijn daar nog beheermaatregelen voor het verminderen van predatiedruk bijgekomen: het zogenaamde predatiebeheer. In dit artikel wordt onderzocht wat negen jaar later de effecten zijn geweest van het mozaïekbeheer en het predatiebeheer op de weidevogelstand, op basis van gegevens die verzameld zijn door vrijwilligers.