De ‘Bunschoter Wand’, de oeverzwaluwenwand langs de Rengerswetering in Bunschoten, waarover onder andere in het Vogeljaar al verscheidene malen is geschreven, is in het najaar van 2012 geheel omgebouwd. Daaraan ging een geschiedenis van meer dan tien jaren vooraf. In de laatste jaren van de vorige eeuw werd binnen de redactie van het Vogeljaar regelmatig gebrainstormd over een goede methode voor een kunstwand voor Oeverzwaluwen. Met name Jaap Taapken en ondergetekende waren daar vaak mee bezig.