Op weidevogels raak je niet uitgekeken en er wordt veel over gepubliceerd. Liefhebbers van deze vogelgroep komen dan ook altijd goed aan hun trekken. In het boek ‘Weidevogels’ – van Astrid Kant – gaat de aandacht uit naar weidevogelbescherming en broedbiologie van vooral Kievit, Grutto en Tureluur. Als een rode draad lopen door het verhaal de activiteiten van vogels vanaf het begin van het broedseizoen tot het vertrek van de vogels en de relatie van mensen daarmee. Het is een bont palet aan onderwerpen, toegespitst op wat er gebeurt in die maanden en daarbij zijn er inzetjes met allerlei interessante feiten. Per maand zijn de bladzijden met een opvallende kleur gemarkeerd, wat snel opzoeken vergemakkelijkt. Verder laat een aantal personen die zich op de een of andere wijze met weidevogels bezighouden, hun licht schijnen op de activiteiten voor deze vogelgroep. De activiteiten van agrariërs en weidevogelbeschermers in hun leefgebieden worden belicht. Het boek laat zien wat zij gezamenlijk tot stand kunnen brengen. Voor de Kemphaan wordt beschreven dat deze vogel nu alleen nog maar voorkomt als doortrekker. Deze soort broedt echter nog steeds in ons land. Astrid Kant heeft al 25 jaar het weidevogelleven gefotografeerd en brengt in woord en beeld haar passie hiervoor over. Ruim 300 kleurenfoto’s verluchtigen dit fraaie boek. Kant, A. (2011): Weidevogels. Full colour. Hard cover, 24 x 28 cm. ISBN 978 90 8740 080 4. 172 bladzijden. Roodbont Uitgeverij, Zutphen. Prijs € 29,95.