De Stichting Het Vogeljaar organiseert de jaarlijkse Jaap Taapken Vogelfotoparade om een inspirerende indruk te geven van het beste werk van Nederlandse en eventueel Belgische vogelfotografen. De mededingende foto’s moeten vogelsoorten laten zien die in Nederland en/of België kunnen voorkomen, als broedvogel, wintergast, doortrekker en pleisteraar of sporadisch als dwaalgast zoals bijvoorbeeld een Grijskopspecht, Rotskruiper of Sneeuwuil. Het gaat hierbij om de eer, het goede voorbeeld en de waarde voor natuurbeleving en -bescherming. Om het belang hiervan te onderstrepen en als stimulans en erkenning voor de inzet en prestaties van de fotografen is aan de eerste prijs een geldbedrag verbonden van €350,-, aan de tweede prijs een bedrag van €200,-, aan de derde prijs een bedrag van €125,- en aan de vierde prijs een bedrag van €75,-.