Samenvattend kunnen we zeggen dat de Huismus zich op Curaçao in ongeveer vijftig tot zestig jaar over het hele eiland verspreid heeft. De Boer (1993) merkt op dat de kolonisatie van de Huismus zich vanaf 1953 tot eindjaren tachtig langzaam voltrok. De natte jaren, die daarna volgden, hebben de verspreiding versneld. Hij merkt ook op dat Huismussen nu over hele eiland voorkomen. Na aanpassing aan het tropische milieu heeft de kolonisatie over het hele eiland veertig jaar geduurd (De Boer 1993). Hoe de eerst waargenomen Huismus in februari 1978 op Aruba gekomen is, is niet bekend. De huidige grote concentraties, die momenteel bij hotels en de gezamenlijke slaapplaatsen in de bomen bij bepaalde hotels voorkomen, tonen aan dat de verspreiding in ongeveer dertig jaar plaatsgevonden heeft. Door het invoeren van de Boa constrictor in de jaren tachtig op Aruba, die door zijn uitgebreide voedselkeuze een milieuramp vormt, verdwijnen vele dieren. Het is best mogelijk dat de Huismus dankbaar gebruikgemaakt heeft van de vrijgekomen niches. Op Bonaire is de Huismus voorzichtig bezig zijn leefwereld te vergroten. Het is interessant om de toekomstige verspreiding van de Huismus op Bonaire te volgen.