De Nederlandse weidevogelpopulatie gaat al jaren achteruit (Teunissen & Soldaat 2005, Van Dijk et al. 2008). Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van de achteruitgang in Nederland (Schotman et al. 2007, Van ’t Veer et al. 2008, de jaarboeken Weidevogels in Noord-Holland van het Kenniscentrum Weidevogels). Ook wordt er veel geïnvesteerd om de Nederlandse broedvogelpopulatie op peil te houden. Voor 2010 stelde de provincie Utrecht twee miljoen euro beschikbaar (Van Paassen & Teunissen 2010). De maatregelen die de populatiegroei zouden moeten bevorderen, blijken niet zeer effectief te zijn (Schekkerman et al. 2005).