In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden november en december 2012 in Nederlandse dag-, weeken huis-aan-huisbladen.