Af en toe krijgen wij bijdragen van mensen die zich bezig hebben gehouden met vogelaars of natuurmensen uit het verre verleden. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, toen overal in het land locale vogelwerkgroepen ontstonden, is het kijken naar vogels in de natuur steeds populairder geworden. Daarvoor was het maar een beperkte groep die zich daarmee bezig hield, maar ook toen waren er mensen die zich zeer serieus bezig hielden met vogelen. Vaak hielden zij ook dagboeken bij waarin de waarnemingen werden genoteerd. Vaak werden die gegevens niet gepubliceerd en er is waarschijnlijk veel informatie verloren gegaan. De namen van die vroege vogelaars zijn vaak ook niet erg bekend. De afgelopen tijd hebben wij enkele bijdragen ontvangen over ‘vogelmensen’ uit het verleden. Het is de bedoeling aan dit onderwerp wat meer aandacht te gaan besteden. Wij in bezit is van interessante gegevens van vogelaars uit het verleden, een verzameling of dagboeken en foto’s bijvoorbeeld kan contact met ons opnemen, zodat wij eens kunnen kijken of het materiaal geschikt is voor een artikeltje in het Vogeljaar. In dit nummer een eerste aflevering.