In zijn artikel over dwergeieren bij Kleine Mantelmeeuwen (hel Vogeljaar 60 (4): 153) merkt Evert Eijkelenboom op: ‘Het vinden van drie dwergeieren in één broedseizoen geeft al aan dat het verschijnsel niet heel zeldzaam is’. Statistisch is hier nog wel het één en ander op af te dingen, zoals ook uit de literatuur (Walters 1989) en mijn eigen gegevens van de Visdief Sterna h. hirundo blijkt. Misschien worden er in het volgende broedseizoen wel helemaal géén dwergeieren gevonden!