Vanuit je luie stoel meedoen aan onderzoek op de Wadden. Dat kan met camerabeelden van het project ‘Mosselwad’! Iedereen kan helpen door filmbeelden te bekijken en vogels te tellen. Hiermee draag je bij aan het herstel van mosselbanken in de Waddenzee. Dus heb je even een minuutje? Per filmpje ben je ongeveer twintig seconden bezig. Je hoeft alleen te letten op de belangrijkste mosseleters: Scholeksters, Eiders en Zilvermeeuwen, Deze soorten zijn makkelijk te herkennen, dus iedereen kan meedoen. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen welke rol vogels spelen bij de ontwikkeling van mosselbanken. De tellingen dragen bij aan het project ‘Mosselwad’, waarmee wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij de bescherming en het herstel van de mosselbanken. Drie camerapalen in de Waddenzee filmen dag en nacht wat er gebeurt op de mosselbank. We bekijken stormen, volgen de ijsgang en natuurlijk tellen we de wadvogels. Er is inmiddels heel veel filmmateriaal!