De Boomklever Sitta europaea heeft zijn broedareaal de afgelopen dertig jaar vooral aardig uitgebreid in Noordoost-Nederland en in Noord-Brabant. Oorzaken hiervan zijn de toegenomen oppervlakte, ouderdom en variatie van de bossen in deze regio’s. Daardoor kwamen de voorheen geïsoleerde bossen langzaam binnen handbereik. Thans vindt echter stabilisatie plaats. In 2010 was er plotseling een achteruitgang van circa 5%: een wintereffect en vergelijkbaar met de tik in de voorgaande winter van 2008-‘09. In deze bijdrage wordt het huidige voorkomen geschetst in landschapsparken in Friesland.