De maker van deze prachtige foto’s is Jan Hendriks. De foto’s tonen beelden van een foeragerende zilverreiger in een sloot die een Kramsvogel te pakken krijgt. Uiteindelijk eet de Grote Zilverreiger de Kramsvogel niet op. De prooi blijft dood achter in het water. Er was een ring te zien. Is die afgelezen? Norman Deans van Swelm reageert: ‘De ring is terug te vinden in de braakbal van de reiger, zodra een reiger een prooi met veren dan wel haren vangt dan doopt hij die in het water alvorens hem door te (kunnen) slikken! ’ Dit is kennelijk niet gecontroleerd.