Liefhebbers op zoek naar interessante vogelgebieden kregen een nieuwe mogelijkheid geboden met het verschijnen van het boekje ‘Speuren naar nieuwe vogelplekken’. Alle provincies komen hierin aan de orde. Meestal worden wandelingen beschreven, soms gaat het om fietsmogelijkheden, vogelkijkpunten en informatie over soorten die kunnen worden aangetroffen. Dit alles wordt verduidelijkt met routebeschrijvingen en kaartjes. Voor degenen die milieuvriendelijk op stap willen gaan wordt aangegeven hoe men elk gebied ook met openbaar vervoer bereiken kan. Natuurlijk zijn ‘hotspots’, zoals het Bargerveen met zijn Grauwe Klauwieren en de Oostvaardersplassen er in opgenomen. Het leuke van dit boekje zijn echter de tips voor minder spectaculaire, maar daardoor zeker niet minder interessante natuurterreinen, waaronder De Quarantaine bij Wielingen, De Wilck bij Hazerswoude en het Reemsterzand en De Pollen op de Hoge Veluwe. Monica Wesseling beschrijft in totaal 51 bezochte vogelplekken. DAJ Wesseling, M. (2010): Vogels op de kaart. 14,5 x 21 cm. 112 bladzijden. Paperback. Foto’s en kaartjes in kleur. ISBN 978-90-510-805-6. De Fontein Tirion/Vogelbescherming Nederland; Baarn/Zeist. Prijs €16,95.