Wij hebben een grote bostuin waarin ook eikenbomen staan. Natuurlijk hangen er veel nestkasten en de tuin is vogelvriendelijk. Achter het huis staat een grote Zomereik met een stam met een doorsnede van ongeveer 90 cm. Daaraan hangt een nestkastje dat afgelopen zomer bewoond werd door een koolmezenpaar. In de boom zitten ook eikenprocessierupsen. Op een dag zag ik telkens de Koolmezen Parus major naar de rupsen vliegen en er één pakken. Ik ben al jaren actief bezig in de vogelwereld en vond dit wel zeer opmerkelijk, omdat zover ik wist, alleen de Koekoek wel eens eikenprocessierupsen Thaumetopoea processionea eet. Toen ben ik dit met een verrekijker gaan volgen en zag telkens hetzelfde patroon. Beide Koolmezen vlogen naar de processierupsen en pikten er steeds één op. Daarna vlogen zij naar een tak, waar de rups dan werdt langs geveegd. De haartjes werden uit de rups getrokken. Daarna veegden zij de snavel schoon en verdween de mees in de nestkast.