De Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels uit 2004 bestaat inmiddels uit maar liefst 78 soorten. Ook de Huiszwaluw komt voor op de lijst. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een nieuwe lijst in gang gezet. Ongetwijfeld zullen daaraan weer nieuwe soorten worden toegevoegd. De voortdurende druk op natuur en milieu en de nu al jaren durende economische recessie en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen, maken ook de bescherming en het behoud van vogels er niet eenvoudiger op.