Toen in 2000 de vroegere kreek in ons pas aangekochte stuk voormalige landbouwgrond werd uitgegraven, nestelden er in onze onmiddellijke omgeving nog maar weinig zwaluwen. Toch huisden er volgens oudere buren in de omtrek vroeger best veel ‘swalmpjes‘, zoals ze in Zuid-Beveland nog wel worden genoemd. Zwaluwen hebben plakkerige klei of modder nodig voor hun nest. Afhankelijk van welke grondsoort er aanwezig is in hun broedgebied, kan het bouwmateriaal ook uit leem bestaan. Kleiachtige of lemige modder verzamelen ze langs een sloot, uit een modderige vijver of uit regenplassen. Door erfverharding, het aanbrengen van beschoeiing, het dempen van modderslootjes en een lager waterpeil, is het voor zwaluwen in de loop der jaren steeds moeilijker geworden om aan het benodigde bouwmateriaal te komen. De specie moet bovendien de juiste samenstelling hebben anders lukt de bouw niet; een bouwsel van te zanderige modder stort vroeg of laat naar beneden bij het opdrogen.