Op wereldschaal strekt het voorkomen van de Huiszwaluw zich vrijwel uit over het hele Palearctische gebied van Groot-Brittannië in het westen tot in Japan en China in het oosten. Alleen in het noorden is de soort gewoonlijk afwezig op IJsland, de Faeröer en Groenland (Hagemeijer & Blair 1997). In Nederland komt hij vrijwel overal voor met uitzondering van Vlieland, de duingebieden langs de Hollandse kust, de centrale Veluwe en gedeelten van de Utrechtse Heuvelrug. Verder ontbreekt hij hier en daar in delen van Noord-Groningen en Flevoland.