De in Naturalis aanwezige collectie heeft vrij recent een forse uitbreiding ondergaan doordat de collecties van Leiden en Amsterdam in 2010 zijn samengevoegd. In de vogelcollectie van Naturalis bevinden zich nu 120 balgen van Huiszwaluwen met volledige gegevens van verzamelplaats en verzameldatum. Daarnaast zijn er elf balgen zonder verzamelplaats en verzameldatum, vier balgen verzameld op lichtschepen voor de Nederlandse kust en drie balgen verzameld op Nederlandse schepen die midden op de Atlantische Oceaan voeren! Ten slotte zijn er 28 balgen aanwezig die uit het buitenland afkomstig zijn. Van 33 Nederlandse balgen is ook iets van de doodsoorzaak bekend. Van de meeste balgen is ook het geslacht en de leeftijd (adult vs. juveniel) geregistreerd. Vergeleken met de moderne plaatsbepaling via GPS zijn de plaatsen die op de etiketjes vermeld staan die aan de balgen bevestigd zijn, nogal onnauwkeurig. Er staat veelal niet veel meer op dan de naam van de plaats (gemeente) waar de desbetreffende vogel gevonden is. Toch is zelfs een minder nauwkeurige plaatsbepaling van belang. Het stelt in combinatie met de verzameldatum bijvoorbeeld zeker dat we het over Nederlandse (broed)vogels hebben.