De meeste mensen die een Huiszwaluw zien, beseffen vermoedelijk niet dat het dier een aantal medereizigers heeft. Zowel binnen de zwaluw als op zijn huid en veren bevinden zich organismen die van de Huiszwaluw profiteren. Zijn deze organismen van dierlijke aard, zijn ze voor hun voortplanting afhankelijk van hun gastheer en brengen ze schade toe, dan noemen we ze parasieten. De parasieten die zich in het lichaam van de zwaluw bevinden, noemen we endoparasieten. Zitten ze aan de buitenkant dan noemen we ze ectoparasieten. Voor de goede orde: bacteriën, schimmels en virussen vallen niet onder de categorie dierlijke parasieten.