Huiszwaluwkolonies worden vaak bedreigd door onderhoudswerk of complete renovaties van huizen, verwijderen van nesten, ontbreken van geschikte overstekken of gebrek aan goede kwaliteit modder. Zorgvuldig bijplaatsen van kunstnesten blijkt dan een effectieve manier om een kolonie te ondersteunen. In 2012 werden er van de 3101 onderzochte kunstnesten 1655 (53%) bewoond.