Op 24 mei 2011 is tijdens een manifestatie in de polder Arkemheen bij Nijkerk (Gld.) aandacht geschonken aan het feit dat het honderd jaar geleden was dat in Nederland voor het eerst een vogel (een Spreeuw) geringd werd. Het ringen gebeurde onder auspiciën van het toenmalige Natuurhistorisch Museum in Leiden. Het had niet veel gescheeld of we hadden voor deze gebeurtenis naar Bloemendaal (N.-H.) kunnen afreizen, want daar werden namelijk op 9 juli van datzelfde jaar twee Huiszwaluwen geringd met de ringnummers 2326 en 2327. Het betrof twee adulte exemplaren.