We kunnen er haast de klok op gelijkzetten. Eind april – vanaf Koningsdag – komen de eerste zwaluwen ook bij het Vogelhospitaal Naarden binnen. Veelal zien we de eerste weken vooral uitgeputte en sterk vermagerde exemplaren verschijnen in de ziekenboeg. Die zijn dan ergens op de grond gevonden en worden gebracht door dierenambulances of door particulieren. Zij worden in kooitjes geplaatst en krijgen daarin geschikt en voor hen herkenbaar voedsel aangeboden. Een zwaluw moet eigenlijk veel ruimte hebben. Zij moeten kunnen rondvliegen en insecten kunnen vangen, maar die ruimte hebben we niet. Ook vliegen of mugjes die zo getraind zijn dat ze binnen het hok blijven, hebben we nog steeds niet kunnen vinden. Hopelijk zijn al deze vogels – als ze na het loslaten op krachten zijn gekomen – weer in staat om zonder problemen aan gezinsuitbreiding te werken.